donderdag 6 september 2012

Waar begin je?

Allereerst is het belangrijk dat ik weet wat ik wil. Wat zoek ik in een baan? Wat is voor mij belangrijk?

Ik ben kostwinner, dus dat betekent dat ik de hele week op m'n werk doorbreng. Ok, je hebt banen waar je een deel van je werk thuis kan/mag doen, maar we gaan er van uit dat ik al mijn werk ter plaatse doe. Eventueel thuiswerk is mooi meegenomen.

Ok, wat vind ik leuk? Lesgeven. Beetje schot voor open doel, ik ben er tenslotte voor opgeleid, maar ik vind het echt leuk om les te geven. In het verlengde daarvan ligt begeleiden. Ik ben een goede docent en ik ben een kei van een begeleider. Maarrrrr, zoveel mensen, zoveel begeleiders, en dat geld ook voor het vak van docent. Dus lesgeven, begeleiden, maar in wat?

Wat zeggen mijn diploma's daarover?
Ik heb mijn PABO-diploma voor 2006 behaald, dus ik mag lesgeven op het basisonderwijs, onderbouw vmbo en op het praktijkonderwijs. Basisonderwijs valt voor mij af. Onderbouw vmbo graag en dan het liefst in Nederlands of aardrijkskunde. Check! Wil ik lesgeven in het speciaal onderwijs, inclusief praktijkonderwijs? Ja hoor, geen problemen mee. Ok, mogelijke vacatures binnen het onderwijzend personeel voor wat betreft mijn PABO-diploma:
- docent Nederlands
- docent aardrijkskunde
- AVO-docent, docent Nederlands of docent aardrijkskunde in het speciaal voortgezet onderwijs of het praktijkonderwijs.
- mentor

Dan heb ik mijn diploma PDA nog. Dat zegt dat ik bekwaam ben bevonden om les te geven in het MBO. Wat kan ik daar doen. De periode die ik bij Zadkine heb gewerkt was heel dubbel. Maar het lesgeven heb ik altijd leuk gevonden. Wat kan ik dan in het mbo doen? Nou, eigenlijk hetzelfde wat ik op het voortgezet onderwijs mag doen. Maar het gaat hier om wat ik WIL doen. 
- docent Nederlands
- docent rekenen
- docent LLB (voor de leken: Leren, Loopbaan en Burgerschap)
- studieloopbaanbegeleider

Dan hebben we mijn periode op de SPH nog. Geen diploma, wel ervaring. Met die opleiding kan ik op zich niet veel, ik kan wel de opgedane kennis gebruiken. 

Ok, wat zegt mijn werkervaring? De afgelopen zes jaar heb ik gewerkt met jongeren die in meer of mindere mate extra begeleiding nodig hadden. Eerst daghulp, toen ambulant hulpverlener voor leerplichtige jongeren en toen MBO niveau 2 als docent bij de opleiding ICT. Het werk bij de ambulante dienst was vooral coachend, voor jongere, de ouders en de school. Dat trekt me ook. Ben ik er ook goed in, is het iets wat ik zou willen blijven doen? Ja, ik ben er goed en ja ik wil het blijven doen, maar wel in een onderwijssetting, dus als docentenbegeleider, intern begeleider, zorgcoordinator, traject begeleider, decaan, etc.
Goed, dan komen er bij het lijstje:
- Decaan
- trajectbegeleider
- intern begeleider
- zorgcoordinator
- docentenbegeleider.
Nou is het punt dat bovenstaande functies binnen een school vaak intern worden ingevuld. Dan zou ik dus eerst een school binnen moeten zijn en dan intern die baan zoeken.

Ik heb nu dus een hele rits beroepen die ik heel fijn zou vinden om te doen, al dan niet met eventuele doorgroei naar een andere functie.

Dan krijgen het volgende criterium: reizen.

1 opmerking: